идти > пойти (I) II

идти > пойти (I) II
فعل
............................................................
1. 1
............................................................
2. follow
(vt. & vi.) پیروی کردن از، متابعت کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن، فهمیدن، درک کردن، در ذیل آمدن، منتج شدن، پیروی، استنباط، متابعت
............................................................
3. come
(past: came ; past participle: come
(v.) آمدن، رسیدن
............................................................
4. go around
............................................................
5. round
(adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد
............................................................
6. be on
(adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
............................................................
7. flow
(vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
............................................................
8. sell
(past: sold ; past participle: sold
(v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن
............................................................
9. run
(past: ran ; past participle: run
(v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
............................................................
10. stretch
(vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
(adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
............................................................
11. go
(past: went ; past participle: gone
(v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
............................................................
12. work
(pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
............................................................
13. fall
(past: fell ; past participle: fallen
(vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
............................................................
14. go by
............................................................
15. pass
(vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن

Русско-персидский словарь. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "идти > пойти (I) II" в других словарях:

 • Пойти вразрез — ИДТИ ВРАЗРЕЗ. ПОЙТИ ВРАЗРЕЗ. Разг. 1. с кем. Не соглашаться с кем либо, идти наперекор кому либо. Стремление идти вразрез с этими людьми, говорить им дерзкие слова, злить их до бешенства это стремление расправлялось в нём, как стальная пружина (М …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Пойти взадпятки — ИДТИ ВЗАДПЯТКИ. ПОЙТИ ВЗАДПЯТКИ. Обл. Отступать от принятого решения; не сдержать обещания. Я сам уже покаялся, что продал, но неудобно взадпятки идти, после того как срядились (В. Макшеев. Два рассказа) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Пойти напролом — ИДТИ НАПРОЛОМ. ПОЙТИ НАПРОЛОМ. Разг. Экспрес. Решительно добиваться своего, не считаясь ни с чем. Как же оставлять дело, которое только что началось? Если уж избрана цель, так тут уже нужно идти напролом (Гоголь. Мёртвые души). Влюблённые, не… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Идти вразрез — ИДТИ ВРАЗРЕЗ. ПОЙТИ ВРАЗРЕЗ. Разг. 1. с кем. Не соглашаться с кем либо, идти наперекор кому либо. Стремление идти вразрез с этими людьми, говорить им дерзкие слова, злить их до бешенства это стремление расправлялось в нём, как стальная пружина (М …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Идти взадпятки — ИДТИ ВЗАДПЯТКИ. ПОЙТИ ВЗАДПЯТКИ. Обл. Отступать от принятого решения; не сдержать обещания. Я сам уже покаялся, что продал, но неудобно взадпятки идти, после того как срядились (В. Макшеев. Два рассказа) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Идти напролом — ИДТИ НАПРОЛОМ. ПОЙТИ НАПРОЛОМ. Разг. Экспрес. Решительно добиваться своего, не считаясь ни с чем. Как же оставлять дело, которое только что началось? Если уж избрана цель, так тут уже нужно идти напролом (Гоголь. Мёртвые души). Влюблённые, не… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Пойти впрок — ИДТИ ВПРОК. ПОЙТИ ВПРОК. Разг. Быть полезным. Путешествие идёт мне впрок: я здоров и твёрдо уверен, что купанье в море меня вылечит от ревматизма (Батюшков. Письмо А. И. Тургеневу, июнь 1818). Какая была тому причина этого я вам растолковать не… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Пойти напрямую — ИДТИ НАПРЯМУЮ. ПОЙТИ НАПРЯМУЮ. Разг. Экспрес. Действовать сразу, решительно и прямолинейно добиваясь своей цели. Николай рассказал всё: и о разговоре с тёщей, и о возникшем несогласии жены. Значит, не смог ты обработать. Видимо, без подготовки,… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Пойти насмарку — ИДТИ НАСМАРКУ. ПОЙТИ НАСМАРКУ. Разг. Экспрес. Заканчиваться впустую, безрезультатно. Неудаётся построение усилителей слабых токов, и вся работа идёт насмарку (В. Добровольский. Трое в серых шинелях) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Пойти прахом — ИДТИ ПРАХОМ. ПОЙТИ ПРАХОМ. Экспрес. 1. Совершенно, полностью пропадать, разваливаться, разрушаться. У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока (Короленко. Без языка). Теперь всё равно… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Идти впрок — ИДТИ ВПРОК. ПОЙТИ ВПРОК. Разг. Быть полезным. Путешествие идёт мне впрок: я здоров и твёрдо уверен, что купанье в море меня вылечит от ревматизма (Батюшков. Письмо А. И. Тургеневу, июнь 1818). Какая была тому причина этого я вам растолковать не… …   Фразеологический словарь русского литературного языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»